CANGÜL SOYDEMİR PSİKOSENTEZ  METODU
Cangül Soydemir

CANGÜL SOYDEMİR PSİKOSENTEZ METODU

Yaşamda her birimizin güçlü ve aktif, aynı zamanda zayıf ve ihmal edilmiş psikolojik fonksiyonları var. Bu fonksiyonları harekete geçirmek, yaşamımıza daha bütünsel ve zengin bir perspektifle bakabilmemizi sağlar.
Düzenli spor yaparak nasıl kaslarımızı geliştirebiliyorsak, düzenli pratiklerle psikolojik fonksiyonlarımızı da geliştirebilir hatta gizli kalmış yeteneklerimizi keşfedebilir ve onları aktif kullanmayı öğrenebiliriz.
Nedir bu psikolojik fonksiyonlar peki?
Hisler, Duygular
Duyular
Arzu ve Dürtüler
Sezgiler
İmajinasyon
Ve
Düşünceler.
Bütün bunların ötesinde İRADE’miz var, işte irademizi doğru ve etkin kullanmayı öğrenerek salt dürtü ve arzularla yönetilmemiz tutsaklığından kurtularak, yaşamımızı farkındalıkla kendimiz yönetebiliriz.
Psikiyatrist Roberto Assagioli’nin kurucusu olduğu psikoloji yaklaşımı PSİKOSENTEZ, bu alanda bize derin ama pratik, kapsamlı ama kolay uygulanabilir, bütünsel ama ayrı ayrı da kullanılabilen, terapötik etkili ama sadece yönlendirici de olabilen, analiz eden ancak sonrasında sentez de yapan bir teknikler, anlayış ve bakış bütününü sunuyor.
Günlük yaşamdaki basit bir hedeften,belki bir sınava hazırlanmaktan, bir iş insanının amacına yürüyüş yolunu oluşturmaktan, alt kimlikleri keşfetmekten, yanlış düşünce kalıplarını dönüştürmeye kadar, kendimizi tanıma, anlama, yeniden yapılandırma ve dönüştürme sürecine rehberlik ediyor.
Robereto Assagioli  Sigmund Feud’dan C. Gustav Jung’a ve Abraham Maslow’a uzanan modern psikolojinin ustalarındandır. 1888-1974 yılları arasında yaşamış olan Assagioli’nin Psikosentez yöntemi, ‘ruhu içeren bir psikoloji’ olarak adlandırılıyor. İtalyan psikiyatrist bu yöntemi geliştirirken, insanın kendi doğasını tanımasına, elde ettiği bilgi ve potansiyeli günlük yaşamında da kullanmasına yardım etmeyi öncelikli buluyor. Ben de bugüne kadar psikoloji, astroloji, meditasyon araçlarını kullanarak sürdürdüğüm yol göstericilik ve eğitmenliğimi Psikosentez ile daha derinleştirip zenginleştirerek, sizlere bir PSİKOSENTEZ DANIŞMANI VE MEDİTASYON EĞİTMENİ olarak sürdürmeyi seçtim.
Daha önce yapılandırmış olduğum grup çalışmalarını ve bireysel danışmanlıkları şimdi CANGÜL SOYDEMİR PSİKOSENTEZ METODU ile yapıyorum.
Bu amaçla yaptığım tüm grup çalışmalarda ve bireysel seanslarda psikosentezin uygulamaları katılımcılara daha kolay ve kalıcı sonuçlar sağlıyor.
Aslında; temel amacım kişilere kendilerine yardım edebilmeyi öğretmek ve bu anlamda psikosentez eşsiz bir araç.
Psikosentezi özgün ve etkili  kılan bazı özelliklere değinmek istiyorum.
1-İnsan psikolojisini anlarken, insanın içte bir ÖZ’ünün bir YÜKSEK BİLİNÇ’in olduğunu kabul etmesi
2-Kişilik ötesi psikoloji anlayışı
3-Bir İRADE’nin var olduğunu tanıması ve bunu kullanmayı öğretmesi
4-Merkezdeki ‘BEN’ anlayışı
5-Beden vasıtası ile duyguları anlama ve dönüştürme
6-MEDİTASYON
Tüm pratikleri günlük yaşamımızda kullanarak en basitten en kompleks konulara kadar, aşamalı olarak kendimize yardım etmeyi öğrenebiliriz. ÖĞRENMELİYİZ.BUNU YAPABİLİRİZ.
Ben ve Psikosentez sizin için buradayız. Gelin sizin de kendinizi tanıma, yeniden yapılandırma ve dönüştürme sürecninzde danışmanınız ve eğitmeniniz olayım.