GRUP ÇALIŞMALARI
Cangül Soydemir

GRUP ÇALIŞMALARI

Grup çalışmalarında herkes birbirine ayna görevi görür, böylece kişi kendisindeki bir sorunu veya eksikliği diğer grup elemanlarında görerek kendisini de anlar. Aynı zamanda farklı sorunlara nasıl çözümler önerildiğini gruptaki diğer kişiler vasıtasıyla deneyimler.
Bu çalışma sırasında öncelikle İLİŞKİLERİMİZ kavramını anlatıyor, sonrasında ise katılımcıların ilişkilere kendilerinin nasıl yaklaştılarını ve nerelerde sorunlar yaşadıklarını görmelerine yardımcı oluyorum. Drama ve yazı teknikleri de kullanarak daha sağlıklı ilişki kurmanın yollarını anlamaları ve ilişki kurma biçimlerini daha olumluya çevirebilmelerini sağlamak amacıyla rehberlik ediyorum. 

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK
Grup çalışmalarında herkes birbirine ayna görevi görür, böylece kişi kendisindeki bir sorunu veya eksikliği diğer grup elemanlarında görerek kendisini de anlar. Aynı zamanda farklı sorunlara nasıl çözümler önerildiğini gruptaki diğer kişiler vasıtasıyla deneyimler.
Grup çalışmaları 90 dakikadır ve verimli sonuçlar alınabilmesi için en az 4 çalışma yapılmalıdır , o nedenle grup çalışmalarını ayda dört kere olmak üzere planlıyor ve sunuyorum.
Bu çalışma sırasında öncelikle İçimizdeki Çocuk kavramını anlatıyor sonrasında ise katılımcıların içlerindeki o çocukla temasa geçmesini sağlayan, sorunları tespit etmeye yarayan ve bunların dönüşümüne yardım eden teknikler aracılığıyla sağlıklı bir iç ses ve duygularıyla barışık bir yetişkin olarak içimizdeki çocuk’a bakmayı göstermeye çalışıyorum.

İLİŞKİLERİMİZ VE BİZ
Grup çalışmalarında herkes birbirine ayna görevi görür, böylece kişi kendisindeki bir sorunu veya eksikliği diğer grup elemanlarında görerek kendisini de anlar. Aynı zamanda farklı sorunlara nasıl çözümler önerildiğini gruptaki diğer kişiler vasıtasıyla deneyimler.
Grup çalışmaları 90 dakikadır ve verimli sonuçlar alınabilmesi için en az 4 çalışma yapılmalıdır , o nedenle grup çalışmalarını ayda dört kere olmak üzere planlıyor ve sunuyorum.
Bu çalışma sırasında öncelikle İLİŞKİLERİMİZ kavramını anlatıyor, sonrasında ise katılımcıların ilişkilere kendilerinin nasıl yaklaştılarını ve nerelerde sorunlar yaşadıklarını görmelerine yardımcı oluyorum. Drama ve yazı teknikleri de kullanarak daha sağlıklı ilişki kurmanın yollarını anlamaları ve ilişki kurma biçimlerini daha olumluya çevirebilmelerini sağlamak amacıyla rehberlik ediyorum.