NE YAPIYORUM?
Cangül Soydemir

NE YAPIYORUM?

NE YAPIYORUM?
Hem bireysel danışmanlık hem de grup çalışmaları yapıyorum.
CANGÜL SOYDEMİR PSİKOSENTEZ METODU kapsamında en büyük hayalim, özellikle çocuk ve gençlere Psikosentezi öğretmek.  Onlar öğrensin ki hem kendilerine hem de başkalarına bu alanda yardımcı olabilsinler. Bu amaçla bu yapı içerisinde bir çeşit Enstitü yapılandırmak yakın gelecekteki projem.
Daha şimdiden bu bölümde, yani eğitim bölümünde benimle yol almak isteyen gençler var. Büyük mutluluk bu benim için.
Bu bölümün başlığı: ‘Ben ne yapıyorum? ‘
Ben kendini bilme, tanıma ve kendi içinde kalıcı ve dengeli bir güç oluşturma konusunda insanlara kendilerine yardım etmeyi öğretiyorum.
Kendini sevebilmek, öz değeri içinde keşfedebilmek, kendiyle sağlıklı ilişki kurmak, öz şefkati deneyimleyebilmek , hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamı yönetebilmek yolunda kendilerini ve yaşamlarını nasıl yöneteceklerini öğrenme sürecinde, onlara kendi içlerine derin ama yaşamda  hep ileriye bakmaya cesaretlendiriyorum.
Ben işte bunu yapıyorum ve kendi başına ayakta, özgür ve özgün bir birey olma sürecinde destek ve yol gösterici olabildiğim için çok mutluyum.