İRADE NEDİR?

İRADE NEDİR?

PEKİ İRADİ EYLEM NE DEMEKTİR?

“İrade, bireyselliğimizin merkez gücü, en içteki özümüzdür. Bir anlamda iradenin keşfi gerçek varlığımızın keşfidir.”
-Roberto Assagioli

Assagioli’ye göre her yönüyle gelişmiş bir insanın iradesi,
güçlü,
becerikli,
iyi
ve kişilik ötesi bir İRADEdir.
İnsan önce bir iradenin var olduğunu fark etmeli, sonra kendisinin bir iradeye sahip olduğunu fark etmeli ve nihayet gerçekte kendisinin bir irade olduğunu keşfetmelidir.

“Kendini okyanusta bir damla sanma. Sen bir damlanın içindeki SONSUZ OKYANUS’sun.”
-Mevlana

Kendimizi gerçekleştirmek üzere bu yaşamdayız. Biz sonsuz bir BİLİNÇ’iz, sadece dışarıda olanı değil kendini de fark eden bir bilinç ve İRADE’yiz.
Bu yaşamda kendimizi gerçekleştirirken, dinamik bir güç olan irade kendini bireyselliğimiz yoluyla ifade eder ve bu şekilde bize bir odak ve yön verir. Başka bir değişle içimizdeki bu dinamik güç, kendimizi gerçekleştirmeye doğru iter bizi.
İrade, içsel ve dışsal bağımlılıklardan ve özdeşleşmelerden özgürleşme özlemidir. Yanlış Ben-İmajlarından sıyrılmaya duyulan özlemdir irade.

İradi Eylem, yaşamda seçimlerimizi, hedeflerimizi bilinçdışı etkilerden, alt kimliklerden, iç blokajlardan sıyrılınarak oluşturabilmek demektir.
Ve İradi Eylem altı aşamadan oluşur :
1- Amaçlar, Hedefler
2- Tasarlama, Üzerinde Düşünme
3- Seçim ve Karar
4- Olumlama
5-Planlama
6- Harekete Geçme

 


Şimdi sizi bir süre bu konuda derin düşünmeye davet ediyorum.
Geriye dönüp yaşam hikayenize bir bakın, hikayenin içinde gerçekten böyle bir iradi eylem var mı? Yani; kendinizin bir irade olduğunu keşfetmiş bir bilinç ile, bilinçdışı enerjileri fark edip, onları devreden çıkararak farkındalıkla ve tüm psikolojik fonksiyonlarınızı yerine göre kullanarak kaç tane seçim yaptınız? Yanıtını tahmin ediyorum sanırım.
Böyle bir seçim yapmak mümkün mü peki?
Hatasız bir seçim yapmak mümkün olmayabilir ama Psikosentez tekniklerini kullanarak bilinçli bir seçim yapmayı öğrenmek mümkün.
Yaşamınızın bugüne kadarki hikayesi ne olursa olsun, bugünden itibaren bilinçli yazılmış yeni bir hikayeye başlamak mümkün.